Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm học 2016-2017

Tháng Tám 15, 2016 12:27 chiều
Thứ, ngày/tháng Sáng Chiều
Hai, 15/8 Tập trung GV, HS Họp hội đồng, phân công chuyên môn.Dự khuyến học: Họ Trần xóm 4 Đ/C Quynh, họ Đặng xóm 5 Đ/C Tuyến
Ba, 16/8 Làm PCGD Làm PCGD
Tư, 17/8 9h: Họp BGH, thường trực hội PHHS.

9h: Đ/C Hoan dự khuyến học họ Lại xóm 8

Đ/c Gấm, Vĩnh, Vui tập huấn tại Nam Định.

Làm PCGD

Kiểm tra học sinh rèn luyện trong hè.

16h: Đ/c Thụ dự khuyến học họ Nguyễn Viết xóm 8

Năm, 18/8 Làm PCGDGVCN viết giấy mời gửi PHHS. Làm PCGD
Sáu, 19/8 Đ/c Gấm, Vĩnh, Vui tập huấn tại PGD Giao Thủy. 16h họp tổ chủ nhiệm.

Lao động vệ sinh trường lớp.

Bảy, 20/8
CN, 21/8 Họp PHHSĐ/c Hoan, Minh và HS 9C hướng dẫn PHHS để xe.