Lịch công tác tuần 1 năm học 2016-2017

Tháng Tám 23, 2016 4:36 chiều
Thứ, Ngày/tháng Sáng Chiêu
Hai, 22/8 Chào cờ Sinh hoat chuyen mon15h30 Họp BCH hội PHHS
Ba, 23/8 16h30 Họp liên tịch
Tư, 24/8 Đ/C Quynh dự tổng kết năm học 2015-2016 tại UBND huyện
Năm, 25/8 15h30 Họp liên tịch và trường trực hội PHHS
Sáu, 26/8 Đ/c Vĩnh, Gâm, Vui tập huấn tại PGD
Bảy, 27/8
CN, 28/8