Liên hệ

Trường THCS Bình Hòa

Địa chỉ: Xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người Phát ngôn: Ông Phan Văn Quynh  Chức vụ: Hiệu Trưởng: 
Điện thoại:  0988162794