Tổ Chức

Hiệu trưởng: Thầy PHAN VĂN QUYNH – SINH NĂM 1976

Phó Hiệu trưởng: Thầy NGUYỄN QUANG TUYẾN – SINH NĂM 1975

                                 Thầy PHAN HỮU THỤ – SINH NĂM 1979

Chủ tịch công đoàn: Cô DOÃN THỊ QUYÊN

Tổng phụ trách Đội: Thầy NGUYỄN VĂN HOAN

Bí thư Đoàn: Thầy TRẦN VĂN VĨNH

Tổ trưởng tổ KHTN: Cô Doãn Thị Quyên

Tổ trưởng tổ KHXH: Thầy PHẠM HOÀI NAM